RSS
1.

Friday, March 26, 2010

ကင္ဆာႏွင္.ပတ္သတ္ၿပီးေတာ.

ေဆးသြင္းကုသျခင္း ( CHEMOTHERAPY ) ဟာ ကင္ဆာေ၇ာဂါ
ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ျပဳလုပ္၇ာမွာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္ လုိ႔
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာၾကားလာခဲ႔ရာက အခုေနာက္ဆုံးမွာေတာ႔
တျခားနည္းလမ္းတစ္ခုလည္းရွိတယ္ လုိ႔ ဂၽြန္ေဟာ႔(ပ္) ကင္း (စ္)
ကေျပာၾကားလာပါၿပီ ။ဂ်ြန္ေဟာ့(ပ္)ကင္း(စ္)မ ွကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးထုတ္ၿပန္ခ်က္။

၁။ လူတိုင္းရဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ကင္ဆာဆဲ၉လ္)ေတြရွိတယ္။ဒီကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ
သန္းေထာင
္ေပါင္းအနည္းငယ္ထိ
ပြားမ်ားမလာမခ်င္းေတာ့ ပံုမွန္ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးခ်က္မွာ ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆးကုသခံယူၿပီးေနာက္္
ကင္ဆာလူနာေတြကို သူတို့ကိုယ္မွာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို့
ဆရာ၀န္ေတြကေၿပာတဲ့အခါ
လူေတြရဲ့ကိုယ္ထဲက ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္တဲ့အေရအတြက္အထိ မေရာက္ရွိေသးဘူးလို့သာ
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။
၂။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ဘ၀တသက္တာမွာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ ၆ ႀကိမ္မွ ၁၀ ႀကိမ္အထက္အထိ ေပၚေပါက္ပါတယ္။
၃။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ေရာဂါၿပီးစနစ္ အားေကာင္းေနရင္ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး
မပြားမ်ားႏိုင္ပါဘူး၊
အက်ိတ္လည္းမၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
၄။ လူတစ္ေယာက္ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ၿပီဆိုရင္ သူဟာအဟာရအေတာ္မ်ားမ်ားခ်ိုဳ
့တဲ့ေနၿပီဆိုတာကိုၿပသတာပါဘဲ၊
ဒါဟာမ်ိဳးရိုး၊ပတ္၀န္းက်င္၊အစားအစာနဲ့ လူေနမႈပံုစံစတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
၅။ ဒီလိုအဟာရမ်ိဳးစတဲ့ခ်ိဳ ့တဲ့ေနတာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို့ ဆုိရင
္စားေသာက္ပံုစံကိုေၿပာင္းလဲၿပီး ၿဖည့္စြက္အစား
အစာေတြ စားေပးၿခင္းၿဖင့္ ေရာဂါၿပီးစနစ္ကို အားေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္။
၆။ ေဆးသြင္းကုသၿခင္းဟာ အပြားၿမန္တဲ့ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို အဆိပ္သင့္ေစသလို ရိုးတြင္းၿခင္ဆီ၊
အစာအိမ္နဲ့
အူလမ္းေႀကာင္းစသည္တုိ ့မွာရွိတဲ့ အပြားၿမန္တဲ့ဆဲ(လ္)ေကာင္းေတြကိုပါ ပ်က္စီးေစၿပီး အသည္း၊ေက်ာက္ကပ္၊
အဆုတ္စတဲ့ ကိုယ္တြင္းကလီစာေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
၇။ ဓါတ္ေရာင္ၿခည္နဲ့ကုသၿခင္း (ဓါတ္ကင္ၿခင္း)ဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို
ပ်က္စီးေစသလို ေကာင္းတဲ့ဆဲ(လ္)ေတြ
တစ္သွ်ဳးေတြ၊ ကိုယ္တြင္းကလီစာေတြကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။
၈။ ဓါတ္ေရာင္ၿခည္(သို့)ေဆးသြင္းကုသတဲ့အခါ အစပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားအားၿဖင့္
အက်ိတ္ေတြ က်ံဳ ့သြားတတ္ပါတယ္၊
ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ကုသတဲ့အခါ ထိေရာက္မႈက်ဆင္းသြားပါတယ္၊အက်ိတ္ေတြေနာက္ထပ္ မေၾကပ်က္ေတာ့ပါဘူး။
၉။ ေဆးသြင္းကုသၿခင္းနဲ့ ဓါတ္ကင္ၿခင္းတို့ေၾကာင့္
ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအဆိပ္အေတာက္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ေရာဂါၿပီး
စနစ္ဟာ အားေလ်ာ့တာေတြ၊ပ်က္စီးတာေတြ ၿဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အဲ့ဒီအခါမွာ လူေနဟာ
ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ၿဖစ္ေစ ေနာက္စပ္တြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ၿဖစ္ေစ အသက္ဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါတယ္။
၁၀။ ေဆးသြင္းကုသၿခင္းနဲ့ ဓါတ္ကင္ၿခင္းဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို
ဗီဇေၿပာင္းေစႏိုင္ၿပီး ဖ်က္ဆီးရခက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ခြဲစိတ္ကုသၿခင္းဟာလည္းကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကို အၿခားေနသို့ၿပန့္ႏွံ
့ေစႏိုင္ပါတယ္။
၁၁။ ကင္ဆာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ဖို့ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ သူတို့မ်ိဳးပြားရာမွာလိုအပ္တဲ့ အဟာရေတြကိုၿဖတ္
ေတာက္လိုက္ၿခင္းပါဘဲ။
(က) သၾကား။ ။သၾကားဟာကင္ဆာရဲ့ အဟာရတစ္ခုပါဘဲ။သၾကားကိုဖ်က္လိုက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြရဲံ
အဓိကအဟာရတစ္ခုကို ၿဖတ္လိုက္သလိုပါဘဲ။ Nutra Sweet,Equal,Spoonful စတဲ့
သၾကားအစား
ထိုးပစၥည္းေတြဟာ Aspartame ဆိုတဲံအရာပါ၀င္တဲ့အတြက္ လူကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သဘာ၀အစားအစာၿဖစ္
တဲ့ ပ်ားရည္ ဒါမွမဟုတ္ တင္လဲရည္နည္းနည္းေလးက ပိုေကာင္းပါတယ္။စားပြဲတင္ဆားဟာ
ဓာတုပစၥည္းေရာထားတဲ့အတြက္ၿဖဴေဖြးေနတာပါ၊ပင္လယ္ ေနလွမ္းဆားကပိုေကာင္းပါတယ္။
(ခ) ႏို့ ။ ။ႏို့ဟာခႏၶာကိုယ္ကို အက်ိအခၽြဲေတြထြက္ေစပါတယ္၊အထူးသၿဖင့္
အစာအိမ္နဲ့ အူလမ္းေၾကာင္းမွာပါ
အက်ိအခၽြဲေတြကို ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြကစားသံုးႏိုင္ပါတယ္။ႏို့အစားသၾကားမပါတဲ့ပဲႏို့ေသာက္ရင္ ကင္ဆာဆဲ(လ္)
ေတြကစားသံုးပါတယ္။ႏို့အစားသၾကားမပါတဲ့ ပဲႏို့ေသာက္ရင္
ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြကိုအစာၿပတ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
(ဂ) ကင္ဆာဆဲ(လ္)ေတြဟာအက္ဆစ္(အခ်ဥ္)၊ပတ္၀န္းက်င္မွာ
ပိုပြားႏိုင္ပါတယ္။အသားအေၿခခံတဲ့ အစားအစာဟာ
အက္ဆစ္ဓာတ္ကိုအားေပးတယ္။အမဲသား၊၀က္သားထက္ ငါးစားတာ
အကာင္းဆံုးပါဘဲ။ဒါမွမဟုတ္ၾကက္သား
နည္းနည္းစားႏိုင္ပါတယ္။အသားေတြမွာေမြးၿမဴေရးကသံုးတဲ့ပဠိေဇ၀ေဆးေတြ၊ႀကီးထြားေဟာ္မုန္းေတြနဲ့ကပ္ပါးပိုးေတြ
ပါလာတတ္ပါတယ္၊ဒါေတြဟာလူေတြအထူးသၿဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါသည္ေတြကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
(ဃ)လတ္ဆတ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ ့သူတို ့ရဲ့အရည္။ ၿဖဴေအာင္မဖြတ္ရေသးတဲ့အေစ့ ။အဆန္။အႏွံ နဲ ့သစ္သီးအနည္းငယ္ကိုအစား အစာရဲ့
၈၀% အခ်ိဳးနဲ့စားရင္ခႏၶာကိုယ္ကို အယ္(လ္)ကာလိုင္း(ALKaLine)
အေၿခအေနေရာက္ေစနဳိင္တယ္။က်န္၂၀% ကိုေတာ့ပဲအပါအ၀င္ၿပဳတ္ထားတဲ့
အစားအစာေတြအၿဖစ္ စားသုံးနိုင္ပါတယ္။လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္အရည္ထဲမွာ
စြံမ္းအားၿမင့္အင္ဆိုင္းေတြပါ၀င္တယ္။ခႏၶာကိုယ္ကအလြယ္တကူ စုပ္ယူနုိင္ၿပီး ၁၅
မိနစ္အတြင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္က
ဆဲလ္မ်ားဆီေရာက္နိဳင္တယ္။ဆဲ လ္ေတြကိုအဟာရၿပည့္ေစၿပီး က်န္းမာတဲ့ဆဲလ္ ေတြအၿဖစ္ ဖြံၿဖိဳးဖို့အားေပးတယ္။
က်န္းမာတဲ့ဆဲလ္ ေတြတည္ေဆာက္ဖို့ ့စြမ္းအားၿမင့္အင္ဆိုင္းေတြရရွိေအာင္
လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္အရည္နဲ့
မခ်က္ရေသးတဲ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို တေနံနွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ေလာက္စားေသာက္သင့္တယ္ ။အပူခ်ိန္104’F (40’c)
ဆိုရင္အင္ဆုိင္းေတြပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္။
(င) ကဖိန္း ( Caffeine ) ေတြအမ်ားၾကီးပါတဲ႔ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ ေခ်ာကလက္ေတြကုိ ေရွာင္ပါ။
လက္ဖက္ရည္ ၾကမ္း ( Green Tea ) ဆုိပုိေကာင္းတယ္။ ကင္ဆာကုိ
ခုခံတဲ႔သတၲိလည္းရွိတယ္။ ေရဆုိရင္ေသာက္ရည္သန္႔ ဒါမွမဟုတ္
ေသခ်ာစြာစစ္ထားတဲ႔ေရဟာ အေကာင္းဆုံးပါဘဲ ဘုိပုိင္ေရမွာက သတၲဳအေလးစား (
Ileavy Metals ) ေတြ၊ အဆိပ္အေတာက္ေတြပါလာတတ္တယ္။ ေပါင္းခံရည္က်ေတာ႔
အက္ဆစ္ျဖစ္ေစတယ္။ ေရွာင္ပါ။
၁၂ ။ အသားမွာ ပရုိတိန္းေတြဟာ အစာေၾကဖုိ႔ ခက္ခဲၿပီး အစာေျခအင္ဆုိင္းေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္။ အစာမ
ေၾကဘဲ လူေတြဆီေရာက္လာတဲ႔ အသားေတြဟာ ပုတ္သြားၿပီး
အဆိပ္အေတာက္ေတြပုိမုိျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
၁၃ ။ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြမွာခုိင္ခံ့တဲ႔အေပၚယံ ပရုိတိန္းအလႊာရွိတယ္။ အသားကုိ ေလွ်ာ႔စားရင္ျဖစ္ေစ၊
အသားမစား ဘဲေနရင္ျဖစ္ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ရဲ႕ ပရုိတိန္းနံရံေတြကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔
အင္ဇုိင္းေတြပုိမုိလာတဲ႔ အတြက္ ခႏၵာ ကုိယ္ရဲ႕ သုတ္သင္ေရးဆဲ(လ္) (Killer
Cells ) ေတြဟာ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြကုိ သုတ္သင္ဖုိ႔ပုိလြယ္သြားပါတယ္ ။
၁၄ ။ ျဖည့္စြက္အစားအစာျဖစ္တဲ႔ ဓာတ္တုိးဟန္႔ တားပစၥည္း ( Antioxidants )
ဗီတာမင္သတၲဳဓာတ္ ( Minerals ) IP6, Flor – ssence, Essiac, EFAS စသည့္တုိ႔
ဟာ ခႏၵာကုိယ္ရဲ႕ ေရာဂါၿပီးစနစ္ကုိ ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး သုတ္သင္ေရး ဆဲ(လ္)
ေတြအားသုတ္သင္ေစႏုိင္တယ္။ အျခားျဖည့္စြက္အစားအစာျဖစ္တဲ႔ ဗတာမင္ ( E )
ဟာလည္း ခႏၵာကုိယ္မွာ ရွိတဲ႔ မလုိအပ္တဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြ ၊ မလုိခ်င္တဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြ ၊
ထိခုိက္ခံထားရတဲ႔ဆဲ(လ္) ေတြကုိ ရွင္းလင္းပစ္ရာမွာ
ပံ႔ပုိးေပးႏုိင္းေၾကာင္းသိရပါတယ္
၁၅ ။ ကင္ဆာေရာဂါဟာ ကုိယ္ရယ္ ၊ စိတ္ရယ္ ၊ အေတြးအျမင္ရယ္ ေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ။
၁၆ ။ ကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြဟာ ေအာက္ဆိဂ်င္မ်ားျပားတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မပြားမ်ားႏုိင္ပါဘူး ။
ေန႔စဥ္ကုိယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္း အသက္ျပင္းျပင္းရႈရႈိက္ျခင္းဟာ
ကုိယ္တြင္းရွိဆဲ(လ္) ေတြ အထိ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားမ်ားေရာက္ ေစႏုိင္တယ္။
ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထုံး ( Oxygen Therapy ) ဟာကင္ဆာဆဲ(လ္) ေတြကုိ
ေခ်ဖ်က္ႏုိင္တဲ႔ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတခုပါဘဲ ။


(၁) မုိက္ခရုိေ၀့(ဗ္) မီးဖုိထဲမွာ ပလပ္စတစ္ခြက္ေတြ မသုံးရန္။
(၂) ေရခဲေသတၲာထဲမွာ ပလပ္စတစ္ေရဗူးေတြ မထည့္ရန္။
(၃) မုိက္ခရုိေ၀့(ဗ္) မီးဖုိးထဲမွာ ပလပ္စတစ္ထုပ္ပုိးျပီးမသုံးရန္ ။

ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ မၾကာေသးခင္ကဘဲ ဂၽြန္ေဟာ႔ (ပ္) ကင္း(စ္) က သတင္းလႊာမွာထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္ ။
ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေ၀ၚ(လ္) တာ ရိ (ဒ္) တပ္မေတာ္ေဆးဗဟုိဌာန ( Walter
Reed Army Medical Center ) မွာလည္း ျဖန့္ေ၀ထားပါတယ္။ ဒုိင္ေအာက္ဆင္း (
Dioxin ) ဓာတုပစၥည္းဟာကင္ဆာ ၊ အထူးသျဖင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒုိင္
ေအာက္ ဆင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ခႏၵာကုိယ္ထဲက ဆဲ(လ္) ေတြအတြက္
အလြန္ျပင္းထန္တဲ႔ အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပလပ္စတစ္ဗူးေတြကုိ ေရခဲေသတၲာထဲမွာ
မထားပါနဲ႔ ။ ဒုိင္ေအာက္ဆင္းေတြထြက္လာမွာမုိ႔ပါ ။
ဒီက်န္းမာေရးျပသနာကုိမၾကာေသးခင္ကဘဲ ေဒါက္တာ အက္(ဒ္)၀ပ္(ဒ္) ဖူဂ်ီမုိကုိ္ (
Dr. Edward Fujumoto ) ဟာ ရုပ္သံ အစီးအစဥ္ကေန ထုတ္လႊင့္ျပခဲ႔ပါတယ္။ သူဟာ
Castle ေဆးရုံက Wellness Program ဆုိတဲ႔
က်န္းမားေရးအစီအစဥ္းရဲ႕မန္ေနဂ်ာျဖစ္ပါတယ္ ။
သူဟာဒုိင္ေအာက္ဆင္းရဲ႕ဆုိက်ဳိးေတြ ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
ပလက္စတစ္ဗူးေတြထဲ အစားအစာထည့္ျပီး မုိက္ကရုိေ၀့(ဖ္) မီးဖုိမွာ အပူမေပးသင့္
ပါဘူးလုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆီပါတဲ႔ အစားအစာေတြေပါ႔။ ပလပ္စတစ္ရယ္ ၊
အဆီရယ္ ၊ အပူခ်ိန္ျမင္ျမင့္ရယ္ေပါင္းစပ္လုိက္ရင္
ဒုိင္ေအာက္ဆင္းေတြထြက္လာၿပီး အစားအစာထဲေရာက္ရွိသြားကာ ေနာက္ဆုံးမွာ
ခႏၵာကုိယ္က ဆဲ(လ္) ေတြထဲ ေရာက္သြားပါေတာ႔တယ္။ ပလပ္စတစ္အစား ဖန္ထည္ ၊
ေၾကြထည္ စတာေတြ ( Glass, Corning Ware, Pyrex, Ceramic ……….)
ကုိသူကသုံးခုိင္းပါတယ္ ။ ဒုိင္ေအာက္ဆင္းမထြက္ေတာ႔ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္
အသင့္စားသုံႏုိင္တဲ႔ အစားအစာေတြကုိ ေႏြးတဲ႔ အခါ မူလဗူးခြက္ေတြကုိ
မသုံသင့္ပါဘူး။ စကၠဴကုိသုံးရင္လည္းမဆုိးဘူး ။ ဒါေပမယ္ံ
စကၠထဲမွာဘာပါသလဲဆုိတာ မသိရဘူး။ ဖန္ထည္ ၊ ေၾကြထည္သုံးတာဘဲပုိေဘးကင္းပါတယ္ ။
အသင့္စားသုံးႏုိင္တဲ႔ စားေသာ္ကဆုိင္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေဖာ့ဗူးအစား
စကၠဴေတြကုိ သုံးလာၾကပါၿပီ။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခကေတာ႔ ဒုိင္ေအာက္ဆင္းပါဘဲ
လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္ အစားအစာေတြကို ပလပ္စတစ္ပါးပါးနဲ႔ ထုပ္ၿပီး မုိက္ကရုိေ၀့
(ဖ္) မီးဖုိမွာ ခ်က္ျပဳတ္ တာဟာလည္းအလားတူ အႏၲရာယ္ရွိတယ္လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္ ။
ျမင့္မာတဲ႔ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ပလပ္စတစ္အပါးကေန အဆိပ္ေတာက္ ေတြထြက္ျပီး
အစားအစာထဲေရာက္ရွိေစပါတယ္ ။ စကၠဴပု၀ါသုံးရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္ ။

1 comment:

  1. ေတာ္ေတာာ္ေကာင္းတဲ့ post ေလးပါသူငယ္ခ်င္း လူတိုင္းဗဟုသုတ အေနနဲ႔ ဖတ္သင့္ပါတယ္. ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ .....

    ReplyDelete